January 1st, 2013

zaes
  • azastan

Плани на бліжайшеєє будуєщєєє

Ну шо, друзья, у нас тут намєчаєтца днєй 10-ть праздніков. Как нащот прікупіть білєтов і подарков, і пєрєсєчься к прімєру на Рождєство гдєто на валах, бахнуть по 250 грам чєвото покрєпчє, а так же совмєстно нагрянуть візітом і провєдать Тимчуков, Сівкова і прочіх многочіслєнних друзєй і падруг?